Effekt: Fast Ferries

Fremskrivninger: hurtigfærger

Indflydelse på Fast Ferry Market

Potentiel årlige nettoindkomst ved Markedsandel

Hurtigfærge: ANSLÅET Markedsresumé
 
 
MarkedsandelPassagererFartøjerOmsætningen @ 12 / paxUdgiftNettoresultat
10% WO Penetration57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO Penetration114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO Penetration172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Forventede Resultatopgørelse

Hurtigfærge: ANSLÅET RESULTATOPGØRELSE
 
 
 
# Af Boats Deployed3383170234301
Markedsandel1.00 %3.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Salg43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Driftsomkostninger-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Gross Margin19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Afskrivninger-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Renteindtægter22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Renteudgifter-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Resultat før Indkomst9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Indkomstskatter-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Nettoresultat6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Afskrivninger852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Renteindtægter-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Renteudgifter3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Indkomstskatter2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Nettoresultat12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Foreløbige balance

Hurtigfærge: foreløbige balance
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVER
Omsætningsaktiver
Kontrol / Besparelser1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Debitorer439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventory100,000251,000513,000706,000908,000
Andre omsætningsaktiver25,00025,00025,00025,00025,000
Kortfristede aktiver i alt1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Anlægsaktiver
Koste100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd afskr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Nettoanlægsaktiver99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
AKTIVER I ALT100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
PASSIVER
Forpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Andre kortfristede forpligtelser50,00050,00050,00050,00050,000
Kortfristede forpligtelser i alt297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Langfristede forpligtelser89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Passiver i alt89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Egenkapital
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Betalt ekstra i Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Overført resultat6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Egenkapital i alt11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
ALT PASSIVER100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Forventede Cash Flow

Hurtigfærge: anslået likviditetsregnskab
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
DRIFTSAKTIVITETER
Nettoresultat6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Justeringer at forene Nettoresultat
til netto kontant indbetaling fra operationer:
Ændring af:
Debitorer-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Kreditorer247,632381,428685,145549,029605,392
Andre omsætningsaktiver-25,000----
Afskrivninger852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventory-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Anden gæld50,000----
Netto kontant fra driftsaktivitet6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
INVESTERINGSAKTIVITETER
Udstyr-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Netto kontant fra investeringsaktivitet-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
FINANSIERING
LTD Lån99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Aktier Bidrag5,000,0003,000,0002,000,000--
Udbyttebetalinger-----
Netto kontant fra finansieringsaktiviteter94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Netto kontant stigning for perioden1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Kontant ved periodens begyndelse-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Likvide beholdninger ultimo perioden1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Resumé