Effekt: Fast Offshore

Fremskrivninger: Hurtigt Offshore Services

Indflydelse på Fast Offshore Market

Potentiel årlige nettoindkomst ved Markedsandel

FAST offshore-tjenester: ANSLÅET Markedsresumé
 
DelHelosIndtægter / Vessel / MoIndtægterUdgiftNettoresultat
10% Del110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20% Del218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30% Del326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Forventede Resultatopgørelse

FAST offshore-tjenester: ANSLÅET RESULTATOPGØRELSE
 
# Af Boats Deployed2577180335542
Markedsandel
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Salg51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Driftsomkostninger-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
Gross Margin33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
Afskrivninger-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G & A-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
Renteindtægter536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
Renteudgifter-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
Resultat før Indkomst29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Indkomstskatter-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
Nettoresultat21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
Afskrivninger214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Renteindtægter-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
Renteudgifter724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Indkomstskatter7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Nettoresultat29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Foreløbige balance

FAST offshore-tjenester: foreløbige balance
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVER
Omsætningsaktiver
Kontrol / Besparelser26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
Debitorer516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
Inventory57,000177,000417,000774,0001,251,000
Andre omsætningsaktiver25,00025,00025,00025,00025,000
Kortfristede aktiver i alt27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Anlægsaktiver
Koste57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd afskr-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
Nettoanlægsaktiver56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
AKTIVER I ALT84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
PASSIVER
Forpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Andre kortfristede forpligtelser50,00050,00050,00050,00050,000
Kortfristede forpligtelser i alt233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Langfristede forpligtelser20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Passiver i alt20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Egenkapital
Common Stock4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Betalt ekstra i Capital42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Overført resultat16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Egenkapital i alt63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
ALT PASSIVER84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Forventede Cash Flow

FAST offshore-tjenester: anslået likviditetsregnskab
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
DRIFTSAKTIVITETER
Nettoresultat12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Justeringer at forene Nettoresultat
til netto kontant indbetaling fra operationer:
Ændring af:
Debitorer-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
Kreditorer183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Andre omsætningsaktiver-25,000
Afskrivninger214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Inventory-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
Anden gæld50,000
Netto kontant fra driftsaktivitet21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
INVESTERINGSAKTIVITETER
Udstyr-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
Netto kontant fra investeringsaktivitet-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
FINANSIERING
LTD Lån24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
LTD Paydowns-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
Aktier Bidrag46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
Udbyttebetalinger-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
Netto kontant fra finansieringsaktiviteter62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Netto kontant stigning for perioden26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Kontant ved periodens begyndelse-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Likvide beholdninger ultimo perioden26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

Resumé