Virkning: Hurtig Touring

Fremskrivninger: Hurtig Touring

Indflydelse på Fast Touring Market

Potentiel årlige nettoindkomst ved Markedsandel

FAST TOURING: MARKET PROJECTION RESUMÉ
 
 
 
 
MarkedsandelPassagererPax / DagKørsler / dagBådePax / RunIndtægter i altTotal ExpenseNettoresultat
2010 TOTALS18,418,1571,307,689,133
10% Del1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Del3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Del5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Forventede Resultatopgørelse

FAST TOURING: ANSLÅET INDKOMST STATMENT
 
# Af Boats Deployed104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Salg10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Driftsomkostninger-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Gross Margin6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Afskrivninger-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Renteindtægter85,916197,770241,698276,926382,671
Renteudgifter-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Resultat før Indkomst4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Indkomstskatter-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Nettoresultat3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Afskrivninger256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Renteindtægter-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Renteudgifter900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Indkomstskatter1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Nettoresultat5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Foreløbige balance

FAST TOURING: foreløbige balance
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVER
Omsætningsaktiver
Kontrol / Besparelser4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Debitorer102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventory30,250120,500210,625300,750381,750
Andre omsætningsaktiver25,00025,00025,00025,00025,000
Kortfristede aktiver i alt4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Anlægsaktiver
Koste30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd afskr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Nettoanlægsaktiver29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
AKTIVER I ALT34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
PASSIVER
Forpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer38,485155,480277,531408,367534,185
Andre kortfristede forpligtelser50,00050,00050,00050,00050,000
Kortfristede forpligtelser i alt88,485205,480327,531458,367584,185
Langfristede forpligtelser26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Passiver i alt26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Egenkapital
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Betalt ekstra i Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Overført resultat3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Egenkapital i alt8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
ALT PASSIVER34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Forventede Cash Flow

FAST TOURING: anslået likviditetsregnskab
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
DRIFTSAKTIVITETER
Nettoresultat3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Justeringer at forene Nettoresultat
til netto kontant indbetaling fra operationer:
Ændring af:
Debitorer-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Kreditorer38,485116,995122,051130,836125,818
Andre omsætningsaktiver-25,000----
Afskrivninger256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventory-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Anden gæld50,000----
Netto kontant fra driftsaktivitet3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
INVESTERINGSAKTIVITETER
Udstyr-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Netto kontant fra investeringsaktivitet-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
FINANSIERING
LTD Lån30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Aktier Bidrag5,000,0003,000,0002,000,000--
Udbyttebetalinger-----
Netto kontant fra finansieringsaktiviteter31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Netto kontant stigning for perioden4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Kontant ved periodens begyndelse-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Likvide beholdninger ultimo perioden4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Resumé