Virkning: The Academy

Fremskrivninger: The Academy

Indvirkning på den lokale Academy of Maritime Fly Markets

Potentiel årlige nettoindkomst ved Markedsandel

Forudsætninger
 
 
 
 
 
År 1År 2År 3År 4År 5
Havne26140313475579
Både (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Piloter2581,4023,1264,7505,787
Piloter / kvartal653517821,1881,447
Klasseværelser11368
Instruktører1491417

Forventede Resultatopgørelse

ACADEMY SØHAVNE FLIGHT: ANSLÅET RESULTATOPGØRELSE
 
# Af studerende2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Salg5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Driftsomkostninger-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Gross Margin5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Afskrivninger-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Renteindtægter149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Renteudgifter-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Resultat før Indkomst4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Indkomstskatter-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Nettoresultat2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Afskrivninger30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Renteindtægter-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Renteudgifter108,675320,250525,875717,150892,675
Indkomstskatter1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Nettoresultat4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Foreløbige balance

ACADEMY SØHAVNE FLIGHT: foreløbige balance
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTIVER
Omsætningsaktiver
Kontrol / Besparelser7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Debitorer53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventory3,4507,10011,15015,20019,650
Andre omsætningsaktiver25,00025,00025,00025,00025,000
Kortfristede aktiver i alt7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Anlægsaktiver
Koste3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd afskr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Nettoanlægsaktiver3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
AKTIVER I ALT10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
PASSIVER
Forpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer2,06410,07022,51934,47741,958
Andre kortfristede forpligtelser50,00050,00050,00050,00050,000
Kortfristede forpligtelser i alt52,06460,07072,51984,47791,958
Langfristede forpligtelser3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Passiver i alt3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Egenkapital
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Betalt ekstra i Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Overført resultat2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Egenkapital i alt7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
ALT PASSIVER10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Forventede Cash Flow

ACADEMY SØHAVNE FLIGHT: anslået likviditetsregnskab
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
DRIFTSAKTIVITETER
Nettoresultat2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Justeringer at forene Nettoresultat
til netto kontant indbetaling fra operationer:
Ændring af:
Debitorer-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Kreditorer2,0648,00612,44911,9577,481
Andre omsætningsaktiver-25,000----
Afskrivninger30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventory-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Anden gæld50,000----
Netto kontant fra driftsaktivitet2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
INVESTERINGSAKTIVITETER
Udstyr-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Netto kontant fra investeringsaktivitet-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FINANSIERING
LTD Lån3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Aktier Bidrag5,000,0003,000,0002,000,000--
Udbyttebetalinger-----
Netto kontant fra finansieringsaktiviteter8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Netto kontant stigning for perioden7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Kontant ved periodens begyndelse-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Likvide beholdninger ultimo perioden7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Resumé