Problemfri Transport: UN Habitat

Nyskabelser: ITF / FN HABITAT

Opgørelse af André Dzikus

Leader

UN-HABITAT

The Urban Mobility Unit

De Forenede Nationers bebyggelser Programme, UN-HABITAT, er De Forenede Nationers agentur for menneskelige bosættelser.

Det har mandat fra FN 's Generalforsamling for at fremme socialt og miljømæssigt bæredygtige byer med det formål at yde passende boliger for alle. UN-HABITAT arbejder på jorden med byer og samfund i retning af målet om bæredygtig urbanisering. Samtidig fremmer det udvikling og formidling af viden og internationalt samarbejde om spørgsmålet om urbanisering.

Som byer kan være økonomisk og socialt levende og miljømæssigt bæredygtige, hvis de har velfungerende mobilitetssystemer, der forbinder folk til beskæftigelse og tjenesteydelser og til andre mennesker, at fremme mobilitet i byer er blandt de vigtigste prioriteter i FN-HABITAT. På grund af den hastige urbanisering, befolkningstilvækst, mangel på planlægning og stigende afhængighed af personlige køretøjer, mobilitet i byerne i de fleste udviklingslande byerne præsenterer en voksende udfordring med stigende trafiktæthed, forurening, sikkerhedsspørgsmål og utilgængelige og upålidelige mobilitetsmuligheder, især for de fattige .

Forskellige bløde foranstaltninger kan også anvendes til at støtte sømløs transport og forbedre den generelle effektivitet af offentlige transportsystem. For eksempel, via GPS og mobiltelefon-teknologi kan pendlere modtage information om ankomsttider for busser og planlægge deres ture i overensstemmelse hermed og spar på ventetid. Billetsalg systemer, der arbejder på tværs af forskellige transportformer fx mellem lokalbaner og bybus transport og mellem metro og bus transport kan fremme intermodalitet.

UN-Habitat mobilitet i byerne initiativer såsom "Fremme af bæredygtige transportløsninger for østafrikanske Cities" har til formål at lette markedsadgangen transformation for bæredygtig mobilitet i byområder og tilstræber at tilgodese seamlessness ved at integrere forskellige transportformer fx mini-busser og ikke-motoriseret transport med Bus Rapid Transport. Lignende initiativer er også ved at blive udviklet for Vestafrika og Asien.

UN-HABITAT giver høj prioritet til udveksling af viden og opfordrer partnere til netværk, udveksle viden, diskutere emner og dele muligheder relateret til bæredygtig byudvikling på verdensplan gennem Urban GATEWAY: www.urbangateway.org.

Kontakt:

André Dzikus, UN-HABITAT