Problemfri Transport: OTIF

Innovations: ITF / OTIF

"... Over 40% af transporttiden langs Silkevejen er tabt ved grænserne som følge af uhensigtsmæssige procedurer."

Opgørelse af Stefan Schimming

Generalsekretær

OTIF

Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer

Først og fremmest bør det være klart for læserne, at inden for rammerne af dette forum, kun "seamless transport" i form af et geografisk område, der er så "global" som muligt kan diskuteres.

En del af dette er det måske verdslige overvejelser, at kernen af ​​godstransport er vilje folk og økonomi til at opbygge, stabilisere og udvikle nationale velstand gennem handel. Så den verdensomspændende fysiske transportforbindelser er "kun" den materialiserede konsekvens af dette, og de er derfor nødvendige "værktøjer", motiveret af erhvervsøkonomi og handelspolitik, der anvendes til transport af varer.

Når regeringer og mellemstatslige organisationer skaber de betingelser, hvorunder "seamless" transport kan finde sted, er dette mere global dimension kræver også, at effektive regler sættes op på et passende niveau af international ret.

Sådanne bestemmelser kan ikke baseres på de enkelte nationale standarder, men skal indeholde pragmatiske foranstaltninger, som med realistiske beløb investeret, kan være effektive, og de skal støttes af motivationen for at opnå forbedringer.

Hvis den politiske vilje er at fremme handel og fjerntransport af gods med jernbane mellem f.eks, Europa og Asien, det er ingen hemmelighed, at konkurrenceevnen kræves i forbindelse med jernbanetransport kun kan opnås ved at gøre det rigtigt. Kunden og transportøren skal kunne stole ikke blot på leveringstid, men også om at være i stand til at beregne pålideligt og forudsigeligt alle de transportomkostninger, der vil blive afholdt.

På nuværende tidspunkt, på den såkaldte SCOR-Model (Supply Chain Operations Reference-model) baseret, kan sammenlignende beregninger kun produceres mellem sø-og lufttransport modes. Dermed er faktorer såsom tid (transport, varighed af toldbehandling procedurer osv.) og transportomkostningerne gennemsigtig inkluderet og anvendes som grundlag for at afgøre, hvilken tilstand der skal bruges.

Inden for jernbanetransport er der først og fremmest mangel på gennemsigtighed og retssikkerhed i de enkelte behandlingsprocedurer ved grænseovergange (især på de såkaldte "transit grænser").

I denne forbindelse synes en aftale i henhold til folkeretten til at formulere og udbrede loven gennemsigtig måde, hvor det er muligt, for at være en økonomisk interessant og naturlige første skridt med henblik på at fjerne hindringer for grænseovergang i den kortest mulige tid.

Det er netop den opgave, COTIF (konventionen om internationale jernbanebefordringer) pålægger mig som generalsekretæren for Den Mellemstatslige Organisation for Internationale jernbanebefordringer, OTIF.