Problemfri Transport: OTIF

Innovations: ITF / OTIF

"... Over 40% af transporttiden langs Silkevejen er tabt ved grænserne som følge af uhensigtsmæssige procedurer."

Opgørelse af Stefan Schimming

Generalsekretær

OTIF

Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer