Problemfri Transport: Greenpeace

Innovations: ITF / Greenpeace

Greenpeace Energy 3.0 rapport

Sidste september, Greenpeace offentliggjorde Energy 3.0 betænkning, som søger at tackle ikke blot at imødekomme efterspørgslen efter elektricitet, men al energi behov af alle sektorer i det spanske fastland udelukkende med vedvarende energi, og hvordan man gør det på den enkleste, hurtigste og billigste måde - og også bæredygtigt - takket være energieffektivitet og intelligens samt gennem fuld integration af alle energiforbrugende sektorer.

Undersøgelsen viser, at Energy 3.0 systemet er teknisk mulig og meget gavnlig i forhold til business-as-usual-scenariet fra hvert perspektiv: tekniske, økonomiske, miljømæssige samt arealanvendelse.

Under dette perspektiv er et intelligent transportsystem i stand til at tilfredsstille mobiltjenester med en stor reduktion i energiforbruget takket være effektive køretøjer og høje belægningsniveauer opnået gennem fælles mobile tjenester.

Det meste af transporten er elektrisk og det køretøjerne udveksler energi med nettet, og i denne måde deltage forbrugerne i drift og forvaltning af elnettet giver værdifulde efterspørgselsstyring tjenester og efterspørgselssiden respons og lette integrationen af ​​100% vedvarende energi elektricitet.