MARAD: Finansiering

Innovations: US / MARAD Funding

Finansiering af marine infrastrukturprojekter kan ikke komme fra regeringen
alene. I en tid med stramme føderale, statslige og lokale offentlige budgetter for
overskuelig fremtid, forbedrede og innovative private finansieringsformer er en
absolut nødvendighed.